ikonkaStowarzyszenie

Stowarzyszenie Miłośników Marki Lancia – Lancia Klub Polska powołane zostało do życia przez krąg osób w skład których weszły osoby z inicjatywy których powstał i działał nieformalny klub entuzjastów marki Lancia (znany w internecie jako Lancia Klub Polska) oraz trwale związanych z działalnością LKP. Zebranie założycielskie tego nieformalnego klubu miało miejsce w Katowicach w dniu 25 kwietnia 2008 roku, gdy powołano komitet założycielski i wespół z uczestnikami zebrania przyjęto Statut Stowarzyszenia oraz wybrano władze Stowarzyszenia. Upoważnione osoby podjęły czynności rejestracyjne w Krajowym Rejestrze Sądowym, Wojewódzkim Urzędzie Statystycznym i Urzędzie Skarbowym właściwych dla siedziby LKP. W dniu 29 października 2008 roku sąd rejestrowy w Warszawie wpisał Stowarzyszenie Miłośników Marki Lancia – Lancia Klub Polska do rejestru stowarzyszeń, numer REGON uzyskano w dniu 3 grudnia 2008 roku, zaś NIP nadano w dniu 6 stycznia 2009 roku.

Powyższe czynności umożliwiły przekształcenie nieformalnego kręgu towarzyskiego w sformalizowane stowarzyszenie mogące osiągnąć zdecydowanie większe efekty w swoim działaniu niż grupa pozbawiona osobowości prawnej. Widocznymi przejawami działalności Stowarzyszenia jest prowadzenie strony www i powiązanego z nim forum dyskusyjnego, organizacja spotkań miłośników marki w postaci spotkań kilkugodzinnych oraz kilkudniowych zlotów, uczestnictwo w imprezach związanych z motoryzacją.

 

Aktualny skład Zarządu klubu:

 

Konrad Patoła - Lanciakrak - członek zarządu
Maciej Włudarczyk - Maciek_wk - członek zarządu
Artur Klyta - Batman - vc prezes
Marcin Lipert - Topcio - prezes

 

Osoby powyższe upoważnione są do reprezentacji klubu na zewnątrz i udzielania dalszych pełnomocnictw.

Stowarzyszenie ma wybrany organ kontrolny w postaci Komisji Rewizyjnej. Jej skład jest wskazany na forum w odpowiednim dziale.

Wszelkie sprawy dotyczące działalności Stowarzyszenia należy kierować na adres, numery telefonów i e-mail wskazane w zakładce "O Klubie” oraz "Kontakt", gdzie są dane teleadresowe.

 

reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama