newsyNews
Walne Zgromadzenie 2011
chłopekZarząd, 28-10-2011 00:44:39

Zgodnie z §38  i  §40  Statutu Stowarzyszenia Miłośników Marki Lancia – Lancia Klub Polska, Zarząd Klubu zawiadamia członków Klubu, że w dniu 12.11.2011r., o godz. 11:00, w  Hotelu „Ameliówka”, 26-001 Masłów, Mąchocice 176, woj. Świętokrzyskie, (http://www.ameliowka.pl) odbędzie się Walne Zgromadzenie Członków, z następującym porządkiem obrad:  

 

1. Otwarcie obrad i przyjęcie Regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia

2. Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia

3. Przyjęcie porządku obrad

4. Wybór Komisji Wnioskowej i Skrutacyjnej

5. Przedstawienie rocznego sprawozdania Zarządu z działalności Klubu w 2010 i 2011r.  i sprawozdania  finansowego Klubu za 2010r.

6. Przedstawienie rocznego sprawozdania Komisji Rewizyjnej z działalności Klubu w 2010r.

7.  Informacja Zarządu z realizacji wniosków zgłoszonych na Walnym Zgromadzeniu w dniu 23.10.2010r.

8. Votum zaufania dla Prezesa Zarządu LKP.

9. Przerwa  

     - głosowanie nad przyjęciem nowych Członków Zwyczajnych Stowarzyszenia przez  dotychczasowych CZ

10.Dyskusja – cz. I (pkt. 5 – 8)

11. Zmiany w Statucie Stowarzyszenia    przedstawienie projektu  i  głosowanie.

12. Przerwa obiadowa    

13. Dyskusja – cz. II w tematach:

       - strategia /wizje/ rozwoju-działalności Klubu /w najbliższej i dalszej przyszłości/; potrzeba stworzenia  strategii na dziś;
       
- realia vs  wizje Klubu na dziś i w przyszłości,

       - stosunki z Lancia Klub,

       - strona Lancia Klub Polska,

       - zlot ogólnopolski 2012, lokalizacja, termin, osoby do organizacji,

       - niska aktywność Członków Stowarzyszenia, przyczyny, sposoby aktywizacji,

       - wewnętrzne konflikty w LKP,

       - moderowanie, banowanie  - uwagi, spostrzeżenia, proponowane zmiany,

       - sklepik - asortyment, uwagi  dot. funkcjonowania

       - Kronika - Księga Pamiątkowa LKP,

       - Komisja Rewizyjna    zmiana / uzupełnienie składu,

       - rozwój forum

       - inne, zgłaszane na bieżąco

14. Wybór Komisji Mandatowo – Wyborczej  i  wybory uzupełniające do Zarządu i KR LKP (opcjonalnie)

15. Przyjęcie wniosków i postulatów zgłoszonych na Walnym Zgromadzeniu.

16. Zakończenie obrad Walnego Zgromadzenia.


Projekty uchwał:  

pobierz plik

 

Zapraszam również na forum do tematu poświęconego Walnemu

 

 

 

W Imieniu Zarządu
Stowarzyszenia Miłośników Marki Lancia
Lancia Klub Polska

Piotr Wójtowicz
Prezes

reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama