newsyNews
Walne 2015 - ogłoszenie
chłopekZarząd, 29-03-2015 19:39:30

Koleżanki i Koledzy, Klubowicze, Lancisti i Sympatycy LKP.

Kolejne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze, chociaż w tym przypadku raczej sprawozdawcze ;), krótko mówiąc „Walne”, odbędzie się tym razem, w miejscu tegorocznego zlotu ogólnopolskiego LKP: Ośrodek Wypoczynkowy "Marysieńka" nad zalewem Topornia18 kwietnia 2015.
Tym bardziej więc zachęcamy do przyjazdu, celem zapoznania się ze standardem ośrodka oraz innymi okolicznościami przyrody.

W Zebraniu powinni uczestniczyć wszyscy Członkowie Zwyczajni Stowarzyszenia, z biernym i czynnym prawem wyborczym, a mogą także wszyscy inni członkowie naszej społeczności, zainteresowani wspólnym dobrem jakim jest Lancia Klub Polska. Zapraszamy zainteresowane osoby do uczestnictwa w obradach oraz do wstępowania w szeregi Członków Zwyczajnych i Wspierających Stowarzyszenia.

Gdyby ktoś chciał w międzyczasie dopełnić należytych formalności – wszystko macie tutaj

Porządek/plan obrad zostanie uzupełniony w ciągu najbliższych tygodni.

Rozpoczniemy prawdopodobnie o godz. 11:00, aby każdy miał czas dojechać. Zakończenie około godz.: 17:00, no chyba, że będzie "masa" propozycji/uchwał do "przerobienia".

Oczywiście jak zawsze wszystkie osoby chętne do pomocy - mile widziane. Proszę o deklaracje w tym temacie.

Równie oczywistą powinna być dla CZ-ów OBOWIĄZKOWA OBECNOŚĆ :!: :!:

Koszty dojazdu, jak również pobytu (będzie można przenocować) ponosi uczestnik Walnego (również osoby towarzyszącej, jeśli ktoś będzie miał takie życzenie).
Dokładny kosztorys pobytu zostanie podany po dograniu szczegółów z ośrodkiem.

Potencjalnych przyjezdnych na Walne (można z osobami towarzyszącymi) prosimy o:

- akces przyjazdu poprzez wpis na forum (w tym temacie)
- niezawodne przybycie
- oraz wpłaty (termin i kwota zostaną podane jw.).

Proszę również o rozpoczęcie dyskusji/pomysłów/propozycji uchwał, które moglibyśmy wziąć pod uwagę na walnym.

P.S. Stosowne ogłoszenie na stronie głównej pojawi się w odpowiednim czasie.Ostateczny porządek obrad walnego 2015 i projekty uchwał.

Porządek Obrad Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Miłośników Marki Lancia
1. (11:00 – 11:05)
Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Miłośników Marki Lancia
2. (11:05 – 11:10)
Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Miłośników Marki Lancia
3. (11:10 – 11:15)
Przyjęcie porządku obrad
4. (11:15 – 11:20)
Wybór Komisji Wnioskowej i Skrutacyjnej
5. (11:20 – 11:40)
Przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu Stowarzyszenia w okresie 2014/2015 oraz bilansu i sprawozdania finansowego Klubu za 2014
6. (11:40 – 11:55)
Przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia w okresie 2014/2015
(11:55 – 12:45)
Dyskusja cz. I – dot. pkt. 5 – 6
(12:45 – 13:30)
Podjęcie uchwał w sprawie:
- zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu za okres 2014/2015
- zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za okres 2014/2015
- zatwierdzenia bilansu i sprawozdania finansowego za 2014 rok
7. (13:30 – 14:30)
Przerwa kawowa/obiadowa /60 minut/
8. (14:30 – 16:15)
Dyskusja – cz. II w tematach:
- kierunki działań Klubu i Stowarzyszenia na najbliższy rok
- Informacja nt. zaawansowania działań dot. organizacji Zlotu Ogólnopolskiego LKP, Auto-nostalgii 2015 i innych zlotów
- inne, zgłaszane na bieżąco
9. (16:15 – 16:30)
Przyjęcie wniosków i postulatów zgłoszonych na Walnym Zgromadzeniu.
10. (17:00)
Zakończenie obrad Walnego Zgromadzenia

 

Projekty uchwał:

Pobierz

 


reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama