newsyNews
Walne Zebranie Stowarzyszenia
chłopekLKP, 28-02-2019 10:16:27

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Miłośników Marki Lancia
 2. Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Miłośników Marki Lancia
 3. Przyjęcie porządku obrad
 4. Wybór Komisji Wnioskowej i Skrutacyjnej
 5. Przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu Stowarzyszenia oraz sprawozdania finansowego Klubu za rok 2018 r.
 6. Przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia za rok 2018
 7. Dyskusja cz. I – dot. pkt. 5 – 6
 8. Podjęcie uchwał w sprawie:
  - zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu za rok 2018
  - zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za rok 2018
  - zatwierdzenia bilansu i sprawozdania finansowego za 2018 rok
  - podjęcie uchwał w zakresie zmiany statutu LKP
  - podjęcie uchwały dotyczącej zmiany siedziby Stowarzyszenia

  (13:30 – 14:30) Przerwa kawowa/obiadowa /60 minut/
 9. Dyskusja – cz. II w tematach:- wizja, cel i sens działalności Klubu w najbliższej i dalszej przyszłości; realia działalności Klubu
  - Zlot Ogólnopolski 2019 – informacja o zaawansowaniu działań organizacyjnych i założeń finansowych
  - udział Klubu w przedsięwzięciach regionalnych i ogólnopolskich w 2019 roku: plan rzeczowo-finansowy
  - funkcjonowanie sklepiku z gadżetami klubowymi
  - inne, zgłaszane na bieżąco
 10. Przyjęcie wniosków, postulatów oraz podjęcie Uchwał zgłoszonych/wypracowanych w dyskusji na Walnym Zgromadzeniu.
 11. (ok. 17:00) Zakończenie obrad Walnego Zgromadzenia.

Materiały i projekty przewidzianych uchwał, które będą przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia, zostaną przesłane drogą elektroniczną do każdego Członka Zwyczajnego Klubu, w terminie określonym w § 33 i § 34 Statutu.

W Imieniu Zarządu
Prezes Klubu Miłośników Marki Lancia – Lancia Klub Polska
Grzegorz Łamasz

reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama