Podstawowe informacje dla chcących bliżej poznać nasz klub,
zasady w nim panujące oraz zagadnienia związane z poruszaniem się po forum.

Witamy na naszych stronach i cieszymy się, że nas odwiedziłeś/aś. Twoja wizyta na naszych stronach oznacza tylko jedno: wielką przygodę z Lancią czas zacząć. Liczymy na Twój stały udział w naszej społeczności, czynny i aktywny udział w życiu klubu oraz owocną współpracę i mnóstwo korzyści dla obu stron.

Poniżej przedstawimy zebrane w jednym miejscu informacje dla wszystkich zainteresowanych naszym Klubem, jego działaniem, zasadami w nim panującymi i jego ciekawą historią.

Informacje ogólne
Lancia Klub Polska jest największym i najstarszym Klubem Miłośników Lancii (a w zasadzie włoskiej motoryzacji) w Polsce. Jest jedynym niekomercyjnym klubem prowadzonym społecznie przez miłośników marki, którzy zebrali się w grono inicjatorów przekształcenia nieformalnego związku w pełnoprawny podmiot jakim jest Stowarzyszenie. Potężna baza porad i artykułów na forum odzwierciedla naszą liczebność – do końca listopada 2009 roku użytkowników zarejestrowanych blisko 4300. Zarządzany jest przez grupę ludzi, w głównej mierze inicjatorów i założycieli zarówno Stowarzyszenia jak i wcześniej nieformalnego klubu. Osoby te po dziś dzień czynnie biorą udział w życiu Klubu. Najważniejsze zagadnienia związane z prowadzeniem Klubu reguluje Statut do wglądu na naszej witrynie oraz Regulamin Forum do wglądu na łamach naszego forum. Każdy nowy użytkownik chcący się zarejestrować na forum LKP winien przeczytać i zaakceptować Regulamin oraz stosować się do zasad Netykiety czyli reguł panujących przy poruszaniu się w internecie. Prosimy też o zapoznanie się z krótkim przewodnikiem na naszym forum, mówiącym o pierwszych krokach na naszym forum.

Opłaty
Nasz Klub nie pobiera i nie pobierał żadnych opłat (i nie ma zamiaru pobierać) związanych z dostępem do forum, porad technicznych czy czegokolwiek innego. Nasze Stowarzyszenie ma charakter non-profit. Utrzymuje się wyłącznie z własnych dobrowolnych składek oraz sponsorów. Z wpłat finansowane są stałe koszty (wykup domen i serwerów), oraz organizacja spotkań i zlotów i inne cele statutowe. Nikt z Klubu nie pobiera i nie pobierał wynagrodzenia za swoją pracę, artykuły, administrację, opiekę merytoryczną i moderatorską. Wymagane prawem obowiązkowe składki ponoszą tylko Członkowie Zwyczajni. Dobrowolne datki można dokonywać na konto Stowarzyszenia, datki uprawniają do wpisania darczyńcy do listy Członków Wspierających Stowarzyszenia. Aby zostać Członkiem Wspierającym trzeba wypełnić deklarację przystąpienia, szczegóły można znaleźć w tym miejscu

Rangi
Na naszym forum (jak ma to miejsce również na innych formach wielotematycznych) istnieją rangi użytkowników. Z racji, że nasz Klub ma charakter Stowarzyszenia postanowiliśmy stworzyć własne rangi. Dodatkowo jako wprowadziliśmy niespotykane gdzieś indziej awanse. Poniżej lista rang jakie znaleźć można na łamach naszego forum:

- Użytkownik forum (nie wpłacił składki członkowskiej, nie awansował na drodze awansu proponowanego przez moderatora i po nadesłaniu formularza rejestracyjnego)
- Lancisti (wpłacił dobrowolną składkę ale nie został awansowany na pełnoprawnego Klubowicza z powodów i racji które podejmują modowie, np. poprzez zbyt mały udział w życiu Klubu)
- Klubowicz (dotychczasowy klubowicz który jednak nie wpłacił - nie musi, nie ma obowiązku, składki są w końcu DOBROWOLNE)
- Klubowicz Wspierający (dotychczasowa ranga Klubowicza poszerzona o jego dobrowolne wpłaty (darowizny!) Członka Wspierającego)
- rangi specjalne (dotychczasowy bieg, takie jak Główny Mechanik, Prawnik, Reprezentant, Wiceprezes etc.)

W tym miejscu szerszego wyjaśnienia wymaga zagadnienie awansu na Klubowicza. Awanse przyznajemy najczęściej raz na miesiąc. Decyzję taką podejmują moderatorzy wespół z administratorami forum na podstawie obserwacji i wypowiedzi, osiągnięć, czynnego uczestnictwa w życiu klubu każdego użytkownika forum. Awans jest równoznaczny z dostępem do działów forum normalnie ukrytych dla użytkownika oraz umożliwia Klubowiczowi wypowiadanie się w kwestiach istotnych dla życia Klubu, wystawiać postulaty i propozycje a także wymieniać się opiniami na temat bieżącej działalności LKP i administrowania. Nakłada taki awans jednak też i obowiązki. Głównymi są propagowanie Klubu, wspieranie merytoryczne i pomoc dbaniu o ład i dobre imię. Na skutek złamania któregoś z postawień a także brak aktywności na forum przez okres powyżej 6ciu miesięcy, możliwa jest degradacja lub usunięcie z forum. Zasady usunięcia konta są szerzej opisane w Regulaminie Forum do wglądu na łamach naszego forum.
Użytkownik może odmówić przyjęcia awansu na klubowicza. Klubowicz w każdej chwili może również zrzec się rangi Klubowicza. W przypadku otrzymania takiej deklaracji (PW, email lub wypowiedzi na łamach forum) administrator jak najszybciej spełni prośbę użytkownika i przywróci mu standardową rangę forumowicza.

Zloty i Spotkania
W życiu chyba każdego klubu motoryzacyjnego najważniejsze są zloty i możliwość spotkania się w swoim gronie miłośników i sympatyków marki. Starając sprostać oczekiwaniom prawdziwego każdego miłośnika Lancii staramy się organizować spotkania lokalne jak i zloty ogólnopolskie. Spotkania lokalne, w ramach danego regionu kraju organizowane są najczęściej dzięki inicjatywie regionalnych przedstawicieli LKP. Wszelkie kontakty są podane na łamach forum wybierając odpowiedni region kraju. Zlot ogólnopolski organizowany jest raz do roku, zawsze w innym miejscu kraju. Jest to główna impreza roku, z zasady najliczniejsza i najatrakcyjniejsza. Trwa od piątku do niedzieli. Przyjazd na nią w przypadku noclegu musi być zgłaszany i rezerwowany, każdorazowo na łamach witryny www i forum informacje są podawane na bieżąco. Relacje ze zlotów, zaproszenia jak i inne ważne informacje są do wglądu na bieżąco na naszej stronie głównej w dziale Zloty i News.

Wszelkie dodatkowe informacje których zabrakło w tym miejscu a wymagają poruszenia, prosimy nadsyłać wraz z zapytaniami na adres stowarzyszenie@lanciaclub.com.pl

Dziękujemy za poświęcony czas na przeanalizowanie tego dokumentu i mamy nadzieję, że wyjaśnia on i odpowiada na pierwsze pytania które nasuwają się nowym użytkownikom.